Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

[146 Ders] 3D Studio Max Görsel Eğitim Seti

[146 Ders] 3D Studio Max Görsel Eğitim Seti

3ds Max 2011 – 01 Ön Koşullar

3ds Max 2011 – 02 Egzersiz Dosyalarını Kullanma

3ds Max 2011 – 03 Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü ve Varsayılanlar Değiştiricisi

3ds Max 2011 – 04 Yerel Dosya Yollarını Bağıntılı Göre Ayarlama

3ds Max 2011 – 05 Komut Panelinde Gezi from

3ds Max 2011 – 06 Basit Şekilleri Oluşturma

3ds Max 2011 – 07 Çalışma Alanlarında Gezinti

3ds Max 2011 – 08 Kısayol Tuşlarını Kullanma

3ds Max 2011 – 09 Gölge Modunu Seçme

3ds Max 2011 – 10 Çalışma Alanlarının Yapılandırılması

3ds Max 2011 – 11 Nesneleri Dönüştürme

3ds Max 2011 – 12 Araç Çubuklarının Kullanımı

3ds Max 2011 – 13 Değiştir Panelinin Kullanımı from

3ds Max 2011 – 14 Farklı Modelleme Yöntemlerini Keşfetme

3ds Max 2011 – 15 Ölçü Birimlerini Ayarlama

3ds Max 2011 – 16 Ana Izgara Ölçülerini Ayarlama

3ds Max 2011 – 17 Detay Düzeylerini Kavrama

3ds Max 2011 – 18 Değiştrici Yığını ile Çalışma

3ds Max 2011 – 19 Bağlılıkları Kavrama

3ds Max 2011 – 20 Değiştirici Yığınını Bozma

3ds Max 2011 – 21 Alt Nesnelerle Çalışma

3ds Max 2011 – 22 Şekilleri Oluşturma

3ds Max 2011 – 23 Çizgileri Oluşturma

3ds Max 2011 – 24 Bir Şekli Düzenlenebilir 2B Çizime Dönüştürme

3ds Max 2011 – 25 Düzenlenebilir 2B Çizim ALt Nesnelerini Dönüştürme

3ds Max 2011 – 26 Farklı Köşe Noktalarını Kullanma

3ds Max 2011 – 27 Loft Komutunu Kullanarak Bir Vazo Oluşturma

3ds Max 2011 – 28 Loft Parametrelerini Düzenleme

3ds Max 2011 – 29 Yol ve Şekillerin Düzenlenmesi

3ds Max 2011 – 30 Loft Alt Nesnelerini Düzenleme

3ds Max 2011 – 31 Ölçeksel Deformasyon Eklemek

3ds Max 2011 – 32 Kabuk Düzenleyicisi Eklemek

3ds Max 2011 – 33 Poligon Kenarlarının Yumuşatılması

3ds Max 2011 – 34 Proje ve Sahne Mizanpajını Ayarlama

3ds Max 2011 – 35 Zemin Profil Çizgisi Oluşturma

3ds Max 2011 – 36 Düzenlenebilir 2B Şekil Eğimli Kenar Kullanımı

3ds Max 2011 – 37 Şekilleri Uzatma

3ds Max 2011 – 38 Metin Oluşturma

3ds Max 2011 – 39 Eğim Değiştiricisi Ekleme

3ds Max 2011 – 40 Eğim Parametrelerinin Seçilmesi

3ds Max 2011 – 41 Üçgen Kenarları Göster Seçeneğinin Kullanılması

3ds Max 2011 – 42 2B Şekil Aradeğerlemeyi Kullanma

3ds Max 2011 – 43 Eğimli Nesnelerin Deforme Edilmesi

3ds Max 2011 – 44 Adobe Illustrator dan Yolları Dışa Aktarma

3ds Max 2011 – 45 Adobe Illustrator Ürünlerinin 3Ds Max e Aktarılması

3ds Max 2011 – 46 Sahneyi Ayarlama

3ds-max-2011—47-oyuntulu-kutular-olusturma.mp4

3ds Max 2011 – 48 Kenarları Yumuşatma

3ds Max 2011 – 49 Dizi Aracını Kullanma

3ds Max 2011 – 50 Nesneleri Gruplama

3ds Max 2011 – 51 Modelleme Çizgileri

3ds Max 2011 – 52 Süpürme Değiştiricisini Kullanma

3ds Max 2011 – 53 Hacim Seç Değiştiricisi ile Nesnelere Yumuşak Seçim Yapma

3ds Max 2011 – 54 Ağ Silme Değiştiricisi ile Poligonları Silme

3ds Max 2011 – 55 Ağ Seç Değiştirici ile Alt Nesne Seçimini Temizleme

3ds Max 2011 – 56 Parazit Değiştiricisi ile Rasgelelik Ekleme

3ds Max 2011 – 57 Alt Yüzey Modellemeyi Kavrama from

3ds Max 2011 – 58 Kutu Oluşturma ve Düzenlenebilir Poli Formata Dönüştürme

3ds Max 2011 – 59 Simetri Değiştiricisini Kullanma

3ds Max 2011 – 60 Turbo Düzgünleştirme ile Çalışma

3ds Max 2011 – 61 Poligonları Sıkıştırma

3ds Max 2011 – 62 Kenar Düğümlerini Düzenleme

3ds Max 2011 – 63 Modeli Şekillendirme

3ds Max 2011 – 64 Alt Yüzeyleri Pişirme

3ds Max 2011 – 65 Poligon Ayrıntı Düzeyini En İyileştirme

3ds Max 2011 – 66 Düzenlenebilir Poli İçinde Grafit Araçlarını Kavrama

3ds Max 2011 – 67 Grafit Şeridi Arayüzünü Kullanma

3ds Max 2011 – 68 Grafit İçinde Geleneksel Poli Araçlarını Kullanma

3ds Max 2011 – 69 Kaldır ve Kes Komutlarıyla Detayları Ayarlama

3ds Max 2011 – 70 Hızlı Düğüm Aracını Kullanma

3ds Max 2011 – 71 Alt Nesne Dönüştürmelerini Sınırlama

3ds Max 2011 – 72 Poligon Gözlerini Tek Bir Nesneye Ekleme

3ds Max 2011 – 73 Bir Gözün Parçalarını Birleştirme

3ds Max 2011 – 74 NURBS Modellemeyi Kavrama

3ds Max 2011 – 75 NURBS Eğrileri Oluşturma

3ds Max 2011 – 76 U-LOFT Yüzeyi Oluşturma

3ds Max 2011 – 77 Eğri ve Yüzeyleri Düzenleme

3ds Max 2011 – 78 Yüzey Yakınlığını Ayarlama

3ds Max 2011 – 79 Materyal Editörünü Kullanma

3ds Max 2011 – 80 Materyal Türünü Seçme

3ds Max 2011 – 81 Gölgelendirme Türünü Seçme

3ds Max 2011 – 82 Yansıma Parametrelerini Ayarlama

3ds Max 2011 – 83 Opaklığı Ayarlama

3ds Max 2011 – 84 İşlemsel Kaplama ve Bitmap leri Kavrama

3ds Max 2011 – 85 Bitmap leri Kullanma

3ds Max 2011 – 86 Gölgelendirme Ağaçlarında Gezinti

3ds Max 2011 – 87 Sahne Varlıklarını İzleme

3ds Max 2011 – 88 Basit UVW Kaplama Oluşturma

3ds Max 2011 – 89 Işın İzleme Haritası ile Yansımalar Ekleme

3ds Max 2011 – 90 Çevre Oluşturma

3ds Max 2011 – 91 Kabartmalı Kaplamalar Oluşturma

3ds Max 2011 – 92 Kameraları Oluşturma

3ds Max 2011 – 93 Hedef ve Serbest Kameraları Kavrama

3ds Max 2011 – 94 Kamera Kaydır, Taşı, İzle Özelliklerinin Kullanımı

3ds Max 2011 – 95 Görüş Açısını Ayarlama

3ds Max 2011 – 96 En-Boy Oranını Kavrama

3ds Max 2011 – 97 Güvenli Çerçeveyi Gösterme

3ds Max 2011 – 98 Derleme (Render) Boyutunu Seçme

3ds Max 2011 – 99 CG Işıklandırmayı Kavrama

3ds Max 2011 – 100 Standart ve Fotometrik Işıklandırmayı Kavrama

3ds Max 2011 – 101 Hedef Spot Işığı Oluşturma

3ds Max 2011 – 102 Çalışma Alanında Donanım Gölgelemeyi Aktifleştirme

3ds Max 2011 – 103 Aktif Gölge ile Derlemeleri Önizleme

3ds Max 2011 – 104 Işık Yoğunluğunu ve Rengi Ayarlama

3ds Max 2011 – 105 Zıtlık ve Parlaklıkları Kontrol Etme

3ds Max 2011 – 106 Spot Işığı Sıcak Nokta ve Düşüş Yarıçapını Ayarlama

3ds Max 2011 – 107 Gölge Türünü Seçme

3ds Max 2011 – 108 Gölge Haritalarını En İyileştirme

3ds Max 2011 – 109 Alan Gölgelerinin Kullanımı

3ds Max 2011 – 110 OMNI Işık Oluşturma

3ds Max 2011 – 111 Anahtar Kareleri Kavrama

3ds Max 2011 – 112 Zaman Yapılandırmasını Kavrama

3ds Max 2011 – 113 Anahtar Kare Filtrelerini Ayarlama

3ds Max 2011 – 114 Anahtar Belirleme Modunu Kullanma

3ds Max 2011 – 115 Anahtar Kareleri Zaman Çizelgesinde Düzenleme

3ds Max 2011 – 116 Otomatik Anahtar Modunu Kullanma

3ds Max 2011 – 117 Geçiş Animasyonu Oluşturma

3ds Max 2011 – 118 Değiştirici Parametreleriyle Animasyon Oluşturma

3ds Max 2011 – 119 Bilgi Sayfasıyla Çalışma

3ds Max 2011 – 120 Fonksiyon Eğrilerini Düzenleme

3ds Max 2011 – 121 Tekrarlayan Animasyon

3ds Max 2011 – 122 Hiyerarşileri Kavrama

3ds Max 2011 – 123 Referans Koordinat Sistemini Kavrama

3ds Max 2011 – 124 Eksen Noktalarını Düzenleme

3ds Max 2011 – 125 Nesneleri Birbirine Bağlama

3ds Max 2011 – 126 Şematik Görünümü Kullanma

3ds Max 2011 – 127 Ölçek Aracı Kullanım Problemlerini Önleme

3ds Max 2011 – 128 Bir Hiyerarşiyi Oynatma

3ds Max 2011 – 129 Animasyonu Eniyileştirme

3ds Max 2011 – 130 Denetleyicileri Kavrama

3ds Max 2011 – 131 Yol Kısıtlamalarını Uygulama

3ds Max 2011 – 132 Bağlantı Kısıtlaması Atama

3ds Max 2011 – 133 Hareket Panelini Kullanma

3ds Max 2011 – 134 Kısıtlanmış Nesneleri Canlandırmak

3ds Max 2011 – 135 Parçacıklı Sistemi Kavrama

3ds Max 2011 – 136 Bir Objeden Parçacık Yayma

3ds Max 2011 – 137 Parçacık Parametrelerinin Ayarlanması

3ds Max 2011 – 138 Parçacıkların Yerçekimi ile Hareket Etmesini Sağlamak

3ds Max 2011 – 139 Parçacıkların P Omniflector ile Çarpıştırılması

3ds Max 2011 – 140 Parçacık Materyali Oluşturma

3ds Max 2011 – 141 Opaklığı Geçiş ile Kaplama

3ds Max 2011 – 142 Materyal Kimliğinin G-Buffer Kanalına Atanması

3ds Max 2011 – 143 Lens Parlaklık Efekti Oluşturma

3ds Max 2011 – 144 Sıralı Görüntüyü Kavrama

3ds Max 2011 – 145 Derleme (Render) Seçeneklerini Ayarlama

3ds Max 2011 – 146 Sıralı Resimleri Film Olarak Sıkıştırma

Umarım faydalı olur.