Gönderen Konu: Programcı ve Tekniker Programlama (C, C++) Ders Notu ve Soru Örnekleri  (Okunma sayısı 15964 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

Programcı ve Tekniker Programlama (C, C++)  Ders Notu ve Soru Örnekleri

1. C, C++ Ders notu eklendi.

2. Çalışma soruları eklendi.

3. Programlama Ders Notları ders notu eklendi.

4. Programlama Temelleri Ders Notları eklendi.

5. 50 Tane Bilgisayar Programcılığı Soru ve Cevapları eklendi.

« Son Düzenleme: 26 Şubat 2015, 08:07:14 Gönderen: Admin »Çevrimdışı yusuf yıldırım

admin C  ve  C++ ile ilgili soru yayınlayacakmısın


Çevrimdışı wildan

ewet özellikle soru bekliyoruz hocam.konu anlatımı değilde soru örneği sıkıntımız war.


Çevrimdışı Admin

Arkadaşlar konu sayısı fazla olduğu için sırasıyla ekliyorum. Ancak yetişebiliyorum. Kusura bakmayın.

« Son Düzenleme: 01 Şubat 2015, 17:44:13 Gönderen: Admin »

Çevrimdışı Admin

Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavı Soruları 01/07/2012

1.sembolü, akış diyagramlarında neyi ifade eder?
A) Fonksiyon çağırma işlemi               
B) Döngü işlemi
C) Karar işlemi                                       
D) Giriş işlemi

2. Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?
K=3
Z = SQR (ABS (K ^ 3 – 36))
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

 
3. Aşağıdaki programın çalışması sonucu mesaj kutusunda ne yazar?
s = 3
If s < 2 Then
s = s + 2
Else
s = s + 5
End If
MsgBox (s)

A) 2 B) 5 C) 8 D) 25

 
4. Herhangi bir kontrol üzerinde iken, farenin sağ tuşuna tıklandığında, PullDown (Aşağı açılır) menüleri oluşturmak için kullanılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A) RichTextBox
B) TextBox
C) MainMenu
D) ContextMenu

 
5. Visual Basic .NET’te 3 piksel çizgi kalınlığında mavi kalem nasıl tanımlanır?
A) Dim Kalem as New Pen(Color.Blue)
B) Dim Kalem as New Pen(Color.Blue, 3)
C) Dim Kalem as New Pen(Color.Mavi, 3)
D) Dim Firca As New SolidBrush (Color.Blue)

 
6. Kullanıcının, farenin bir tuşuna basılı tutarak  fareyi hareket ettirmesi olayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) MouseMove
B) MouseDown
C) MouseUp
D) MouseClick

 
7. Visual Basic’te “Dosya Bulunamadı” (File not found) hangi hata türüne girer?
A) Mantık Hatası
B) ActiveX Hatası
C) Derleme Hatası
D) Çalışma zamanı Hatası

 
8. Program denenirken ve hatalar izlenirken, hangi konfiurasonu ile derlenmelidir?
A) Debug
B) Release
C) Link
D) Exe

 
9. Aşağıdakilerden hangisi “Alt Düzey Diller” grubuna girer?
A) Cobol
B) Assembly
C) C#
D) C++

10.
a³/1 – y²    ifadesi Visual Basic’te nasıl yazılır?
A) a ^ 3 / 1 – y * y
B) a * 3 / (1 – y ^ 2)
C) a ^ 3 / (1 – y * y)
D) a / (1 – y ^ 2)

 

11. Formu kapatmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kapat( )
B) ReadMe( )
C) ShutUp( )
D) Me.Close( )

 
12. ADO.NET veri erişim teknolojisinde, aşağıdakilerden hangisi veritabanındaki bilginin
yalnızca görüntüleneceği (düzeltme, silme gibi güncelleştirme işlemlerinin yapılmayacağı)
uygulamalarda kullanılır?
A) DataRelation B) DataSet
C) DataReader D) DataView

 
13. Brush nesnesi ile çizim yapıldıktan sonra, nesne hangi yöntem ile bellekten silinir?
A) Dispose() B) Erase()
C) Delete() D) Clear ()

 
14. Grafi nesnesi içinde bir elips/dairenin belli bir dilimini çizmek için hangi metod kullanılır?
A) DrawArc B) DrawPie
C) DrawEllipse D) DrawCircle

 
15. Programın hataları ortadan kaldırıldıktan sonra ve tüm deneme çalışmaları tamamlandıktan
sonra, projenin daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması için hangi konfiürasyonu ile
derlenmelidir?
A) Debug B) Release
C) Link D) Exe

 
C PROGRAMLAMA DİLİ
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘\n’ anlamını tanımlar?
A) Ekranda aynı satırda devam etmeye yarar.
B) Başka bir sayfaya yazmaya yarar.
C) Ekranda bir alt satıra geçer.
D) Yazmada hiçbir etkisi yoktur.

 
17. Aşağıdaki program parçasında k değeri nedir?
const z=25;
int k;
int x = 3;
int y = 9;
x =x + 15;
y = y – 3;
k = x/y;
A) 3
B) 3.5
C) 18
D) Bilinemez.

 
18. if( a && b) ifadesi hangi durumda icra edilir?
A) a ya da b’den birinin doğru olduğu durumda
B) a ve b’nin doğru olduğu durumda
C) a ve b’nin tersi durumda
D) Hiçbir zaman

 
19. Aşağıdaki program için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
int main()
{
int dizi[5] = { 10,30,40,50,65 };
for(int j=0; j<5; j++)
cout << *(dizi+j) << endl;
return0; }
A) Dizilere dizi notasyonu dışında erişmek mümkün değildir.
B) Verilen program çalışmaz, çünkü diziler yanlış yazılmıştır.
C) Dizilere dizi notasyonunun yanı sırası sınıf notasyonu ile de erişilebilir.
D) Dizilere dizi notasyonunun yanı sıra işaretçi notasyonu ile de erişilebilir.

 

20. “Çok boyutlu bir diziye erişilirken dizi endeksleri ……….” ifadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) virgülle ayrılır.
B) köşeli parantez içine yazılır.
C) köşeli parantez içine yazılır ve virgülle ayrılır.
D) virgülle ayrılır ve köşeli parantez içine yazılır.

 
21. if( x=!y) işlemi için;
I- x, y’den büyük olduğunda karşılaştırmanın
sonucu 0 olur.
II- x, y eşit olduğunda karşılaştırma 0 olur.
III- y, x’den büyük olunca karşılaştırma 0 olur.
ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

 
22. getch() komutunu programda kullanmak için aşağıdaki kütüphane fonksiyonlarından hangisi eklenmelidir?
A) iostream B) stdio.h
C) conio.h D) math.h

 
23. “Sınıfın veri üyelerine ve üye fonksiyonlarına ……………. erişilir.” ifadesindeki boşluğa ne
gelmelidir?
A) Nesne ile
B) Include ifadesiyle
C) Nokta operatörüyle
D) Fonksiyon çağrılarıyla

 
24. Aşağıdaki programın çalışması için düzeltilmesi gereken satır hangisidir?
1 $ #include <iostream>
2 $ void main ( )
3 $ {
4 $ cin, cout << “ögrenci ismini giriniz :  ?  ”;
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 
25. En azından bir kez çalışacak döngü hangisidir?
A) For-while B) Do-while
C) While D) Do

 
26. int vize[6][10] ise, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) vize 6 elemanlı bir tam sayı dizisidir.
B) vize 10 elemanlı bir tam sayı dizisidir.
C) vize 60 elemanlı bir tam sayı dizisidir.
D) vize 10 elemanlı bir karakter dizisidir.

 
27.
int main(){
int i, x,y;
long toplamx=0,toplamy=0;
for ( i =15; i<= 87; i++) {
if (i% 2 = = 0) {
x = i;
toplamx = toplamx+x*x; }
else { y = i;
toplamy = toplamy+y*y; }
}
return 0; }
Yukarıda verilen programda hesaplanmak istenen nedir?
A) 15’ten başlayarak 87 dahil olacak şekilde, çift ve tek sayıların karelerinin toplamını bulur.
B) 15’ten başlayarak 87 dahil olacak şekilde, çift ve tek sayıların toplamını bulur.
C) 15’ten büyük, 87’den küçük sayıların karelerinin toplamını bulur.
D) 15’ten büyük, 87’den küçük sayıların toplamını bulur.

 
28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) x -= b; // x = x – b;
B) x += 5; // x = x + 5;
C) x /= 2; // x = x*(2 / x);
D) x *= c + d; // x = a * (c + d);

29. Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?
int a=4,b=11,x=88,y=51,sonuc=0; if ( (a<5 ||
b>10) && (x<100 || y>50) ) sonuc =1; else
sonuc=2; cout<<sonuc
A) 2 B) 1 C) 0 D) 1+2

 
30. int dizi[8] = { 10, 5, 67, 45, 23, 18, 9, 1 }; sort (dizi, dizi+8) , ifadeler için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) sort bir sınıf dosyasıdır.
B) diziler bir kütüphane fonksiyonudurlar.
C) program parçaları birbirleriyle ilgisizdir.
D) sort fonksiyonu diziyi sıralamak için kullanılabilir.

 
MİKROİŞLEMCİLER
31. Geliştirilmiş veri önalma mekanizmasına sahip olan ve FSB band genişliğinin CPU tarafından kullanılmasına izin veren çekirdek yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) K7- Athlon B) Duron
C) Polomino D) Katmai

 
32. Bir işlemcinin sanal olarak iki işlemci şeklinde kullanılmasını sağlayan teknoloji aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Hızlı İşleme Motoru Teknolojisi
B) İşlem İzleme Belleği Teknolojisi
C) Çoklu Program İşleme Teknolojisi
D) Süper Ölçekli Kanal Komut İşleme

 
33. Adreslenebilecek toplam bellek bölgesi sayısı ve bellek bölgesine erişim şekli aşağıdaki mikroişlemci özelliklerinden hangisini belirleyen etkenlerdir?
A) Mikroişlemci kapasitesi
B) Mikroişlemci bellek yapısı
C) Mikroişlemci komut kümesi
D) Mikroişlemci tasarım felsefesi

 
34. Kademeli komut işleme tekniğinin kullanıldığı ve aynı anda yalnız bir komut üzerinde işlem
yapılan mimari aşağıdakilerden hangisidir?
A) CISC mimarisi
B) RISC mimarisi
C) Harward mimarisi
D) Von Neuman mimarisi

35. Onaltılı sayı sisteminde yazılan bir programın ikili sayı sistemine dönüştürülmesinde çevirim işlemi klavye ile mikroişlemci arasına yerleştirilen birkaç mantık entegresi yardımı ile yapılması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) Donanım ile kod çözme
B) Yazılım ile kod çözme
C) Manuel assembly
D) Assembler

 
36. Çevre birimlerinden bilgi alınması ve gönderilmesi işlemlerini gerçekleştiren komutlar,
yaptıkları işleme göre aşağıdaki gruplardan hangisi içerisinde değerlendirilir?
A) Mantık işlemleri
B) Aritmetik işlemler
C) Program akışı kontrol işlemleri
D) Veri transferi / aktarımı işlemleri

 
37. ‘Alt Programlar’ veya ‘Çağırma Komutları’ olarak isimlendirilen komutlar gerçekleştirdikleri
işlemlere göre aşağıdaki gruplardan hangisi içerisinde değerlendirilir?
A) Mantık işlemleri
B) Aritmetik işlemler
C) Program akışı kontrol işlemleri
D) Veri transferi / aktarımı işlemleri

 
38. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemcilerde kullanılan adresleme yöntemlerinden birisi
değildir?
A) İvedi (Veri tanımlı) adresleme
B) Kaydedici adresleme
C) Göreceli adresleme
D) İleri adresleme

 
39. Aşağıdakilerden hangisi 8 bitlik bir işlemci değildir?
A) 8086 B) 8085
C) 8080 D) 6800

 
40. Mikroişlemcili sistemlerin yapısında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmaz?
A) Giriş / Çıkış birimi
B) Karşılaştırma
C) Sistem yolu
D) Bellek

 
41. İşlemlerin paylaşılarak gerçekleştirilmesini sağlayan yardımcı eleman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Önbellekler B) Paralel işlemci
C) Cache bellekler D) Matematik işlemci

 
42. Mikroişlemcili sistemlerde adres yolunda bulunan hat sayısı, mikroişlemcinin özelliklerini
belirleyen etkenlerden hangisi ile ilişkilidir?
A) Mikroişlemcinin işlem gücü
B) Mikroişlemci kelime uzunluğu
C) Mikroişlemci ile kullanılabilecek kesmeler
D) Mikroişlemci tarafından doğrudan adreslenebilen bellek kapasitesi

 
43. Aşağıdakilerden hangisi mikrobilgisayarlarda sistemin yükünü azaltmak amacıyla sisteme
eklenen destek birimlerine örnektir?
A) Çevre Birimleri
B) Arayüz Devreleri
C) Arauyum Devreleri
D) Doğrudan Bellek Erişim Denetçisi

 
44. Mikrobilgisayarlarda, bellek ile çevre birimleri arasında iletişimin mikroişlemcinin çalışması-
nı etkilemeden gerçekleştirilmesine yardımcı olan birimler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrudan Bellek Erişimi Birimi
B) Mikroişlemci Destek Birimleri
C) Saat Darbesi Üreteci
D) Tampon Devreleri

 

45. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemci üreten
bir fima değildir?
A) Intel B) Motorola
C) Pentium D) AMD

 
YAPISAL PROGRAMLAMA
46. Birden fazla deyim çalıştırmak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır?
A) {…} B) Begin…End;
C) (…) D) Start…Finish

 
47. Pascal’da yazılmış bir programın derlenip, çalıştırılması için menülerden “RUN-RUN” se-
çeneği yerine aşağıdaki kısayollardan hangisi kullanılır?
A) Alt+F9 B) Ctrl+F9
C) F1 D) F2

 
48. Aşağıdakilerden hangisi Pascal programlama dilinde kullanılan bir karşılaştırma koşulu
olamaz?
A) c>=d B) d<=5
C) a=5 or b=4 D) a==5

 
49. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) harf =char; B) harf :=char;
C) harf :char; D) harf:char. jıkıu

 
50. (if koşul then işlem1 else işlem2 ; işlem3;) işlem4 Yukarıdaki satırda “koşul” doğru ise hangi
işlem yapılır ?
A) işlem 1 B) işlem 2
C) işlem 3 D) işlem 4

 
51. Eğer fonksiyon’la geriye bir değer döndürülecekse bu değerin tipi nerede tanımlanmalıdır?
A) Anaprogramda
B) Program dışında
C) Fonksiyondan sonra
D) Fonksiyonun adından sonra

 
52. Pascal’da var olan text tipli bir dosyaya içindeki verileri silmeden kayıt ilavesi yapmak için
açan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Append B) Open
C) Rewrite D) Owerite

 
53. Aşağıdaki programda ???? yerine seçeneklerden hangisi gelmelidir?
var
adi,soyad:integer;
adres1,adres2:????;
begin
readln(adres2);
adres1:=’istanbul’;
adi:=111;
readln(soyad);
writeln(adi,soyad);
readln;
end.
A) Integer B) Char
C) String D) Real

 
54. Pascal programlama dili editöründe “Aktif penceredeki programı veya Unit’i hataları görmek amacıyla çalıştırmadan derlemek” için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Edit – Show Clipboard
B) Compile – Compile
C) Run – Compile
D) Run – Run

 
55. Pascal’ da değişken tanımlamak için hangi tanımlama başlığının kullanılması gerekmektedir?
A) Var B) Uses
C) Label D) Const

 
56. olcum değişkeninin değeri 90’dır. Bu değişkenin sadece değerini ekranda göstermek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) write(olcum)
B) write(olcum);
C) write(‘olcum’);
D) write (olcum:90);

 
57. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir alfasayısal bilginin uzunluğunu (karakter sayısını) vermektedir?
A) Char B) Copy
C) Length D) Pos

 
58. Ana Programa yardımcı olmak amacıyla yazılan ve program çalıştırılırken istenildiği kadar
parametre gönderilip ana programa birden fazla değer döndürebilen program parçası  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unit B) Procedure
C) Subroutine D) Function

 
59. Pascal’da text ortamından grafi ortamına geçmek için hangi deyim kullanılır?
A) Graph B) Monitor
C) Grafi D) Initgraph

 
60. Bir programın belirli bir kısmını tekrar etmek için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır?
A) Seçmeli B) Sıralı
C) Algoritmik D) Tekrarlı

61. Aşağıdakilerden hangisi ASP nesnelerinden biri değildir?
A) Session B) Response
C) Request D) Print

 
62. VBScript’te 0 ile 255 arasında sayısal bir değer alabilen değişken türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Boolean B) Empty
C) Byte D) Error

 
63. <%
for i=1 to 3
Response.Write(i & “
”)
Next
%>
Yukarıdaki işlemin sonucunda aşağıdaki çıktılardan hangisi elde edilir?
A) 1 2 3 B) 1
C) 1
23
D) 1
2
3
64. <%
a1 = “3”
a2 = “7”
Response.Write(a1+a2)
%>
Yukarıdaki işlemin sonucunda aşağıdaki çıktılardan hangisi elde edilir?
A) 10 B) 37 C) 3.7 D) 10.0

 
65. Aşağıdakilerden hangisi CSS’de kullanılan bağlantı özelliklerinden biri değildir?
A) a:out B) a:active
C) a:link D) a:hover

 
66. I- Sunucu HTML çıktıyı istemciye gönderir.
II- İstemci sayfayı yorumlar ve görüntüler.
III- Sunucu HTML çıktıyı hazırlar.
IV- İstemci sunucuya ASP sayfa isteği yapar.
V- Sunucu ASP dosyasını açar ve yorumlar.
ASP sayfası isteğinde bulunan bir istemci
ile hizmeti veren sunucu arasındaki işlemler
yukarıda karışık sırayla yazılmıştır. Bu işlemlerin oluş sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) II – I – IV – III – V

B) III – II – I – IV – V

C) IV – V – I – III – II

D) IV – V – III – I – II

 
67. ASP’de oluşturulmuş bir veritabanı bağlantısı aracılığıyla SQL komutu çalıştırmak için kullanılan metod aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recordset.Operate(“SQL_Komutu”)
B) Recordset.Execute(“SQL_Komutu”)
C) Recordset.Query(“SQL_Komutu”)
D) Recordset.Run(“SQL_Komutu”)

 
68. Aşağıdakilerden hangisi HTML dokümanlarında kullanılan META belirtecine ait bir tanımlama değildir?
A) KEYWORDS
B) DESCRIPTION
C) INTRODUCTION
D) CONTEND TYPED

 
69. Aşağıdakilerden hangisi VBScript’te kullanılan mantıksal operatörlerden biri değildir?
A) For B) Is
C) And D) Not

 
70. <%
sayi=1
do while sayi>2
sayi=sayi+2
loop
if sayi = 3 then sayi = sayi + 1 else sayi = sayi – 1
Response.Write(sayi)
%>
Yukarıdaki işlemin sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

 
71. Aşağıdakilerden hangisi statik web sayfalarının dinamik sayfalara göre bir üstünlüğü
olarak sayılabilir?
A) Büyük siteler için daha uygundur.
B) Form işlemede daha yeteneklidir.
C) If-then-else yapısı daha kuvvetlidir.
D) Sunucuya verdikleri yük daha azdır.

 
72. JavaScript’e göre, aşağıdakilerden hangisi için operatör:operatör türü ilişkisinin doğru
olduğu söylenemez?
A) /= : Aritmetik Operatör
B) != : Mantıksal Operatör
C) && : Mantıksal Operatör
D) <= : Karşılaştırma Operatörü

 
73. VBScript’te kullanılan değişken isimleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Mutlaka harfl başlamalıdır.
B) Küçük harflrden oluşmalıdır.
C) Uzunluğu 255 karakteri geçemez.
D) İçinde noktalama işaretleri bulunamaz.

 
74. HTML dokümanlarında aşağıdakilerden hangisi ziyaret dilmiş bağlantıların renklerini belirtmek için kullanılır?
A) TEXT B) LİNK
C) ALINK D) VLINK

 
75. HTML dokümanlarında üstü çizilmiş yazı yazılmasını sağlayan belirteç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) <STRIKE> B) <SMALL>
C) <BIG> D) <BLINK>

 
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
76. Aşağıdaki kod, ekrana ne yazacaktır?
int sayi1 = 10;
int sayi2 = 0;
sayi2 = sayi1;
sayi2 = 5;
Console.WriteLine(sayi1);
A) 15 B) 10 C) 5 D) 0

 

 
77. Aşağıdaki programın çıktısı hangisidir?
using System;
{ class MainClass
{ public static void Main(string[] args)
{ bool b1=false;
bool b2=true;
int a=50;
bool b3=a<60;
Console. WriteLine(b1);
Console. WriteLine(b2);
Console. WriteLine(b3);
}
}
}
A) true true true B) false false false
C) false false true D) false true true

 
78. Aşağıdaki kodda derlenmeyi engelleyen bir hata vardır. Bu hata nasıl giderilebilir?
char c = ‘a’;
char gelen= Convert.ToChar(Console.ReadLine() );
switch (gelen) {
case c:
Console.WriteLine(“a yazdınız”)
break; }
A) case c: satırında, değişken olan c kullanılmamalı, sabit bir ifade kullanılmalıdır.
B) switch (gelen) satırının sonunda ; (noktalı virgül) konmalıdır.
C) char c = ‘a’; satırı char c = “a”; olarak yazılmalıydı.
D) break; satırı break(); satırı şeklinde yazılmalı.

 
79. Aynı isimle birden fazla metot tanımlamaya ne ad verilir?
A) Yerinde yükleme B) Aşırı yükleme
C) Fazla Yükleme D) Döngü yüklemesi

 
80. Aşağıdaki erişim belirteçlerinden hangisi o elemana, her yerden ulaşılmasını sağlar?
A) private B) protected
C) internal D) public

 
81. Sınıfın adı ile aynı olan metoda ne ad verilir?
A) Yapıcı metot B) Çalıştırıcı metot
C) Sınıf metodu D) İlk metot

 
82. Bir klasör grubu için işlem yapacak isek aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) File B) Director
C) DirectoryInfo D) Çoklu Dizin

 
83. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) FileStream dosyadan byte düzeyinde veri almak için kullanılır.
B) StreamWriter metin tabanlı dosyadan veri almak için kullanılır.
C) BinaryReader ikili dosyalar üzerinden veri almak için kullanılır.
D) StreamReader metin tabanlı dosyadan veri almak için kullanılır.

 
84. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Console.ReadLine[];
B) Console.WriteLine(“Yazilacak”)
C) Console.WriteLine(“Yazilacak”);
D) int sayi = Covert.ToInt33(“123”);

 
85. C#’ta tüm nesnelerin türediği yapı nedir?
A) string B) int
C) byte D) object

 
86. Koşul ?: Doğru değer : yanlış değer ile gösterilen operatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) And B) Ternaty
C) Eğer D) Ve

 
87. Aşağıdaki kod ekrana nasıl bir çıktı verir?
int a,b;
a = 10;
b = 5;
if(a==b) { Console.WriteLine(“Eşit”); }
else if(a<b) { Console.
WriteLine(“Küçük”); }
else if(a>b) { Console.
WriteLine(“Büyük”); }
A) Eşit B) Küçük
C) Büyük D) a=b

 
88. switch bloklarında case ifadelerinden çıkmak için kullanılan anahtar sözcük nedir?
A) break; B) case end;
C) exit; D) Böyle bir komut yok

 
89. Bir yapı bildirmek için kullanılan anahtar sözcük hangisidir?
A) class B) int
C) ref D) struct

 
90. Aşağıdakilerden hangisi ile istediğimiz veritürü ile işlem yapabiliriz?
A) BinaryWriter B) StreamWriter
C) StreamReader D) FileStream

 
VERİ YAPILARI
91. Aşağıdakilerden hangisi C++ dilinde bilgisayarın ana belleğine çevre aygıtlarından (klavye,
yazıcı, dosya vb.) veri almak amacıyla kullanılan komutlardan biridir?
A) int B) scanf C) printf D) long

 
92. Genellikle bazı koşulların oluşması sonucunda döngünün diğer deyimlerinin icra edilmemesi gereken veya edilmesinin gereksiz olduğu durumlarda döngüden çıkmak için hangi komutlar kullanılır?
A) continue B) halt
C) break D) exit

 
93. boyut[3][2][2] şeklinde tanımlanan bir dizinin eleman sayısı kaçtır?
A) 12 B) 8 C) 7 D) 3

 
94. Dizi boyutu 4 olan bir yığın yapısında sırasıyla ‘ali’, ‘veli’, ‘mert’, ‘can’ elemanları eklenmiştir.
Yığından bir eleman çekilip daha sonra ‘okan’ elemanı eklendiğinde yığın aşağıdakilerden
hangisi haline gelir?
A) ‘ali’, ‘veli’, ‘okan’, ‘can’
B) ‘ali’, ‘veli’, ‘mert’, ‘okan’
C) ‘ali’, ‘okan’, ‘mert’, ‘can’
D) ‘okan’, ‘veli’, ‘mert’, ‘can’

 
95. Bir ağaç yapısında bir düğümün bağlı olduğu ilk alt düğümlere ne denir?
A) Çocukları B) Dalları
C) Kökleri D) Yaprakları

96. Aşağıdakilerden hangisi temel veri tiplerinden
biridir?
A) Para veri tipi
B) Yığın veri tipi
C) Rekursif veri tipi
D) Ondalık sayı (Reel Sayı) veri tipi

 
97. Eğer fonksiyon geriye bir değer döndürmeyecekse aşağıdaki fonksiyon tiplerinden hangisi
kullanılır?
A) Null B) int
C) Void D) Double

 
98. Kuyruk yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kuyruk yapısında kullanılacak elemanların tipinin kısıtlaması yoktur.
B) Kuyruğa eklenen ilk eleman kuyruktan son çekilecek eleman olur.
C) Kuyruğa eklenen son eleman kuyruktan çekilecek ilk eleman olur.
D) Son giren – ilk çıkar kuralına göre çalışır.

 
99. C programlama dilinde karakter değerine sahip değişkeni tanımlarken hangi veri tipi
kullanılmalıdır?
A) int B) flat
C) long D) char

 
100. Eğer döngü işleminde döngü sayısı belli ise hangi döngü yapısı kullanılır?
A) Doğru yanlış döngü yapısı
B) Rekursif döngü yapısı
C) Sayaçlı döngü yapısı
D) Koşullu döngü yapısı

 
101. Elemanları dağınık şekilde bulunan bilgi kümelerini belirli bir anlamda düzenleme işini
aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Arama Yöntemleri B) Sıralama Algoritmaları
C) Seçerek Sıralama D) Kabarcık Sıralaması

 
102. Bilgiye ait verilere baştan sona kadar tek tek bakılarak aranması ile gerçekleştirilen arama
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkili Arama Yöntemi
B) Sıralı Arama Yöntemi
C) Seçerek Arama Yöntemi
D) Kabarcık Arama Yöntemi

 
103. Sıralı bir listede, ikili arama yöntemi ile, en kötü durumda 4 karşılaştırma yapılıyorsa dizinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 4 C) 5 D) 16

 

104. “Bir mantıksal karşılaştırma işlemi için birden fazla kontrol gerçekleştirilecekse” Bu işlemi
(en kısa kodla en anlaşılır şekilde) gerçekleştiren C++ programı Kodu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Case(…)of

B) If(..){..}else{..}

C) Switch(…)Case

D) while(…){…}

 
105. Tek bir isim ile temsil edilen, bellekte ardarda yer alan aynı türden bilgi topluluklarına ne
denir?
A) Döngü B) Nesne
C) Değişken D) Dizi

 
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
106.
Kalem_Kod       Kalem_Cins       Marka       Fiyat
121                           Kırmızı                Faber       15000
141                           Dolma                   Jon          14000
171                          Tükenmez            Ali            13000
191                          Kurşun                 Adel          19000
Yukarıdaki tabloda Kalem_Kod alanın değeri ‘171’ olan kayıtların Kalem_Cins alanının değerini ‘Dali’ yapan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) update Kalem set (Kalem_Cins=’Dali’) where (Kalem_Kod=’171’)
B) create table Kalem ((Kalem_Kod=’171’) , (Kalem_Cins=’Dali’))
C) insert into Kalem (Kalem_Kod=’171’) values (Kalem_Cins=’Dali’)
D) update Kalem set (Kalem_Kod=’171’) where (Kalem_Cins=’Dali’)

 
107. MS SQL Server’ı kendi bilgisayarımıza kurmak için kurulum sırasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilmelidir?
A) Remote Computer B) Virtual Computer
C) Local Computer D) Intelligent Computer

 
108. MS SQL Server’da alt birimlere (düğümlere) ulaşmak için aşağıdaki ikonlardan hangisini
tıklamak gerekmektedir?
109. MySQL’ de tablo oluşturma sırasında alanların birincil anahtar olması için şekildeki numaralardan hangisi seçilmelidir?

A) 5 B) 4 C) 2 D) 1

 
110. Aşağıdakilerden hangisi nesneye yönelik veri tabanı sistemlerinin özelliklerinden değildir?
A) Nesne ile saklanan verilerinin tümü aynı özellikte olmalıdır.
B) Nesne ile saklanan veriye farklı uygulama programları erişebilmelidir.
C) Nesne sınıflrını tanımlamak, oluşturmak, saklamak ve erişmek için bir veri tabanı dili kullanması gereklidir.
D) Uzun dönemli ve güvenli veri saklama, Ortamdan ve sistem çökmelerine karşı veri kurtarma özelliği gibi imkanları sağlamalıdır.

 
111. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin genel yapılarıdır?
A) İlişki – Bağıntı B) İlişki – Metot
C) Özellik – Metot D) Metot – Bağıntı

 
112. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ tekniklerinden değildir?
A) Uzman Sistemleri B) Yerel Alan Ağları
C) Yapay Sinir Ağları D) Bulanık Mantık

 
113. Aşağıdakilerden hangisi uzman sistem veritabanlarının kullanıcılara sağladığı opsiyonlardan biri değildir?
A) Kullanıcılara veri tabanı sorguları oluşturmada yardım eder.
B) Performans değerlendirme hakkında kullanıcılar ya da veritabanı tasarımcılarına danışır ve gelişmiş performans için veritabanı ayarlama yolları önerir.
C) Yeni veritabanı ihtiyaçları karşılamak için gelişmiş şemalar oluşturmada veritabanı yöneticisine yardım eder.
D) Veritabanı kullanıcılarına verileri doğru girme ve hatırlamadıkları verileri hatırlamakta yardımeder.

 

 

114. Yapısal Sorgulama Dili (SQL)’de sorgulama sırasında alana kayıt girilip girilmediğini
kontrol etmek için hangi karşılaştırma yapılmalıdır?
A) In (….) B) Between … and ….
C) Is Null D) Neither ….nor

 
115. Yapısal Sorgulama Dili (SQL)’de Sorgulama  sonucu listelenirken, listelemede belli bir
alana göre artan veya azalan sıralama yapılabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin
kullanılması gerekmektedir?
A) Group By B) Order By
C) Is Null D) Neither ….nor

 
116. MS SQL Server’ın özelliklerini kullanarak tablonun kayıtlarını görmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tablonun üstünde iki kere tıklanır.
B) Tablonun üstünde tıklanır. Çıkan menüden “Show” tıklanır.
C) Tablonun üstünde sağ tıklanır. Çıkan menüden “Show Table” sekmesinden “Fields” tıklanır.
D) Tablonun üstünde sağ tıklanır. Çıkan menüden “Open Table” sekmesinden “Return all rows” tıklanır.

 
117. MySQL’ de yazılmış olan sorguları çalıştırmak için aşağıdaki ikonlardan hangisi kullanılmalıdır?


 

118. MS Access veritabanı yönetim sistemi uygulamasında tasarım (Nesneler) penceresinde
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yoktur?
A) İstatistikler B) Sorgular
C) Tablolar D) Formlar

 
119. Aşağıdakilerden hangisi MS Access’in sorgu
türlerinden biri değildir?
A) Çapraz Sorgu
B) Karmaşık Sorgu
C) Basit Seçme Sorgusu
D) Tablo Yapma Sorgusu

 
120. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ konularından biri değildir?
A) Yapısal Programlama
B) Yapay Sinir Ağları
C) Uzman Sistemler
D) Bulanık MantıkTEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
1 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI SERTİFİKA SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
Görsel Programlama
1. a
2. d
3. c
4. d
5. b
6. a
7. d
8. a
9. b
10. c
11. d
12. c
13. a
14. b
15. b
C Programlama Dili
16. c
17. a
18. b
19. b
20. b
21. d
22. c
23. a
24. d
25. b
26. c
27. a
28. c
29. b
30. d
Mikroişlemciler
31. c
32. c
33. b
34. a
35. a
36. d
37. c
38. d
39. a
40. b
41. b
42. d
43. d
44. a
45. c
Yapısal Programlama
46. b
47. b
48. d
49. c
50. a
51. d
52. a
53. c
54. b
55. a
56. b
57. c
58. b
59. d
60. a
İnternet Programcılığı
61. d
62. c
63. c
64. b
65. a
66. d
67. b
68. c
69. a
70. a
71. d
72. c
73. b
74. d
75. a
Nesneye Yönelik
Programlama
76. b
77. d
78. a
79. b
80. d
81. a
82. c
83. b
84. c
85. d
86. b
87. c
88. a
89. d
90. a
Veri Yapıları
91. b
92. c
93. a
94. b
95. a
96. d
97. c
98. a
99. d
100. c
101. b
102. b
103. d
104. c
105. d
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
106. a
107. c
108. b
109. d
110. a
111. c
112. b
113. d
114. c
115. b
116. d
117. c
118. a
119. b
120. a


Çevrimdışı Admin

Bilgisayar Programcılığı Çıkmış Sorular


Çevrimdışı Admin

Yukarıdaki soruların pdf halini de ekledim.


Çevrimdışı emy

çalışma sorularının cevap anahtarını ben mi göremedim ?


Çevrimdışı Admin

çalışma sorularının cevap anahtarını ben mi göremedim ?


En sonda cevap anahtarı mevcut.


Çevrimdışı Mustafa43

Hocam PDF formatındaki soruların cevap anahtarı yok.Bilginize


Çevrimdışı Admin

Hocam PDF formatındaki soruların cevap anahtarı yok.Bilginize

10. sayfada cevap anahtarı mevcuttur.


Çevrimdışı emy

Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavı Soruları 01/07/2012
çalışma soruları olarak zipli dosyanın cevap anahtarı ?


Çevrimdışı Admin

Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavı Soruları 01/07/2012
çalışma soruları olarak zipli dosyanın cevap anahtarı ?

Soruların altında cevap anahtarı var.


Çevrimdışı Admin

Programcı ve Tekniker - Programlama Temelleri 1


Çevrimdışı w21

Hocam PDF formatındaki soruların cevap anahtarı yok.Bilginize

10. sayfada cevap anahtarı mevcuttur.

konuda eklenen ilk "çalışma sorularının" cevap anahtarından bahsediliyor onun cevabı yok.


 

Programcı Veritabanı Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 3
Gösterim: 2616
Son İleti 25 Nisan 2019, 10:39:39
Gönderen: birgaripyolcu
Tekniker, Teknisyen ve Programcı Ortak PC Ağları Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 15
Gösterim: 16749
Son İleti 03 Aralık 2016, 21:53:05
Gönderen: Admin
28 Şubat 2015 Tarihli MEB Personeli Ünvan Değişikliği Sınavı Soruları- Programcı

Başlatan ibrahim_26

Yanıt: 0
Gösterim: 2320
Son İleti 03 Mart 2015, 12:24:29
Gönderen: ibrahim_26
28.02.2015 Unvan Değişikliği Programcı Soru ve Cevapları

Başlatan Admin

Yanıt: 4
Gösterim: 4617
Son İleti 28 Şubat 2015, 21:59:32
Gönderen: Admin
Tekniker, Teknisyen ve Programcı Ortak İnternet ve Office Ders Notu ve Soruları

Başlatan Admin

Yanıt: 40
Gösterim: 20228
Son İleti 26 Şubat 2015, 21:06:36
Gönderen: Admin
Programcı ve Teknisyen İşletim Sistemleri Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 11
Gösterim: 7144
Son İleti 26 Şubat 2015, 19:03:15
Gönderen: Admin
Tekniker, Teknisyen ve Programcı Ortak Donanım Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 14
Gösterim: 10435
Son İleti 25 Şubat 2015, 22:06:16
Gönderen: Admin
Programcı Web Teknolojileri Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 3
Gösterim: 3083
Son İleti 18 Şubat 2015, 22:49:33
Gönderen: Admin
Programcı ve Tekniker Algoritma Ders Notu ve Soru Örnekleri

Başlatan Admin

Yanıt: 4
Gösterim: 3050
Son İleti 03 Şubat 2015, 21:56:30
Gönderen: oguzboyar