Gönderen Konu: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 24198 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Admin

2015-2016 Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Aşağıdaki sorular dışındaki sorularınızı mesaj olarak gönderirseniz cevaplamaya çalışırım.

Hazırlayan: Habib OCAK

Son Güncelleme: 19.12.2015 15:15

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başında  dönemlik yada yıllık olarak açılan tüm kurslar, 24 Ocak 2015 tarihi itibariyle sonlandırılacak ve yeni kılavuzdaki iş takvimine göre bu yıla mahsus olmak üzere dönemlik olacak şekilde, kurs başvuruları, öğretmen ve öğrenci girişleri yeniden yapılacaktır. Yeni dönemde bütün iş ve işlemlerin modül üzerinden takibi olacağından iş takviminde belirtilen tarihlere azami riayet edilerek gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Soru 1 : Yetiştirme Kurs takvimi nasıldır? Bilgi verebilir misiniz?

Cevap:Sıralama

- İl/ilçe komisyonunun oluşturulması

- Kurs merkezlerinin başvurularının alınması

- Kurs merkezi başvurularının onaylanması

- Öğretmen başvurularının alınması

- Öğrenci başvurularının alınması

- Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması

- Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

Soru 2 : Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına girişleri nereden yapabilirim?

Cevap:

https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

- İl /İlçe Yönetici Girişi

- Kurs Merkezi için MEBBİS Girişi

- Öğretmenler için MEBBİS Girişi

- Ücretli Öğretmen Girişi

- Öğrenciler için EBA Girişi

- Özel Okul Girişi

- Açık Öğretim Öğrenci Girişi

- Mezun Öğrenci Girişi

Soru 3 : Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hangi okullarda açılır?

Cevap:
Millî  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  resmî/özel  ortaokullar,  imam-hatip  ortaokulları,  resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.2)


Soru 4 : Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hangi Yönerge hükümlerine göre yürütülür?

Cevap :
DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689  sayılı  Tebliğler  Dergisinde  yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. (Kılavuz Genel Esaslar 1.3)

Soru 5 : DYK’ lar nasıl açılır?

Cevap :
DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür. (Kılavuz Genel Esaslar 1.4)

Soru 6: DYK'larının açılış/kapanış, onay, öğrenci kayıt vs. işlemleri nereden yapılır?

Cevap:
DYK’da  kursların  açılış/kapanış,  onay,  öğretmen-öğrenci  kayıt,  ders  programları,  kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e-kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.5)

Soru 7 : DYK’da kimler görev alabilir?

Cevap :
DYK’larda öncelikle ilçede kadrolu çalışan öğretmenler, kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir. (Kılavuz Genel Esaslar 1.6)


Soru 8 : DYK'larda öğrencilerden ücret talep edilebilir mi?

Cevap :
Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez. (Kılavuz Genel Esaslar 1.9)

Soru 9 : DYK'larda kurs planı oluşturulur mu? Oluşturulursa kurs merkezince ne zaman onaylanır?

Cevap:
DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.10)


Soru 10 : Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hangi okullarda açılır?

Cevap : Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.11)

Soru 11 : Mezun öğrencilere DYK nerede ve nasıl açılır?

Cevap:
Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür. (Kılavuz Genel Esaslar 1.12)


Soru 12 : DYK'da kurs en az kaç kişi ile açılabilir ve bir sınıfta en fazla kaç kişi olabilir?

Cevap: Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.13)

Soru 13 : Destekleme ve Yetiştirme 2. Dönem kursları ne zaman açılır ve ne zaman tamamlanır?

Cevap :
DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. II. dönem kursları en geç mart ayının birinci haftasında başlatılır ve 17 Haziran 2016 tarihinde tamamlanır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince değiştirilebilir. (Kılavuz Genel Esaslar 1.14)

Soru 14 : Destekleme ve Yetiştirme 3. Dönem kursları ne zaman açılır ve ne zaman tamamlanır?

Cevap :
Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır.  (Kılavuz Genel Esaslar 1.15)


Soru 15 : DYK'lara öğrenci kayıtları ne zamana kadar yapılabilir?

Cevap:
DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılmaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden öğrenci/kursiyerlerin durumları ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.16)

Soru 16 : DYK'da öğretmen belirlemesi nasıl yapılır?

Cevap:
Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir. (Kılavuz Genel Esaslar 1.17)

Soru 17 : DYK'da öğrenciler ne kadar ders alabilir?

Cevap:
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler. (Kılavuz Genel Esaslar 1.19)


Soru 18 : DYK'larda öğrencilerin devamsızlık durumu nasıl olacaktır?

Cevap:
DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. (Kılavuz Genel Esaslar 1.20)

Soru 19: DYK süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerlere herhangi bir yaptırım var mıdır?

Cevap:
Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.21)

Soru 20 : DYK'larda günlük kurs saatleri nasıldır?

Cevap:
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir. (Kılavuz Genel Esaslar 1.22)

Soru 21 : DYK'lara ait dokümanlara nereden ulaşılır?

Cevap:
Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında Kurslar bölümünde yayımlanır. (Kılavuz Genel Esaslar 1.23)

Soru 22 : DYK'larda açılan kursların dönemlik ve yıllık süreleri ne kadardır?

Cevap:
DYK’larda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 16, yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz. (Kılavuz Genel Esaslar 1.23)

Soru 23 : DYK'da İl/İlçe komisyonunun görevleri nelerdir?

Cevap :

İL/İLÇE KOMİSYONLARI (Kılavuz Madde 2)

2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulur.

2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere yedişer kişiden oluşur.

2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.

2.4. Kurslarda görev almak isteyen ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmen başvurularını inceleyip onaylar, gerekli değerlendirmeleri yaparak e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.5. Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.6. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür

Soru 24 : DYK'da Kurs Merkezlerinin Görevleri nelerdir?


Cevap :

3. KURS MERKEZLERİ (Kılavuz Madde 3)

3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden belirlenen iş takvimi doğrultusunda yapar. e-Kurs modülünden hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkânları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 farklı dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması hâlinde açılır.

3.2. e-Kurs modülü üzerinden kurslara başvuru yapacak resmî örgün eğitim kurumu öğrencilerine devam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanım şifresi verilir.

3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

Soru 25 : DYK'da öğretmenlerin yapması gerekenler nelerdir?


Cevap :

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI (Kılavuz Madde 4)

4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2. Kadrolu öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

4.4. Ders ücreti karşılığında görev almak isteyen (ücretli) öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

Soru 26 : DYK'da Öğrenci/Kursiyerlerin yapması gerekenler nelerdir?


Cevap :

KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI (Kılavuz Madde 5)

5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

5.2. Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

5.4. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvurur.

5.6. Öğrenci/kursiyerler devam etmek istedikleri kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından tercihte bulunurlar.

5.7. Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

Soru 27 : DYK'da Öğretmen Görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?


Cevap :

KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ (Kılavuz Madde 6)

6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir.

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

Soru 28 : DYK'da Sınıfların Oluşturulması ve sonlandırılması nasıl yapılır?


Cevap :

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI (Kılavuz Madde 7)

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise diploma notu esas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak her bir sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yeni bir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı seviyedeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına ay sonunda komisyon tarafından karar verilir, bu işlemler e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

Soru 29 : DYK'da Kurs Dönemleri nasıldır?

Cevap :

KURS DÖNEMLERİ (Kılavuz Madde 8)

8.1. DYK’lar; I. dönem, II. dönem ve III. dönem (yaz) kursları olmak üzere üç dönemde açılır.

8.2. I. dönem kursları, en geç ekim ayının ilk haftası başlar ve yarıyıl tatiline kadar devam eder.

8.3. II. dönem kursları, en geç mart ayının ilk haftasında başlar, ders yılının sonuna kadar devam eder.

8.4. III. dönem kursları, ders yılının bitmesi ile başlar, bir sonraki ders yılının başlamasına kadar devam eder. Bu kurslar 20 Haziran - 11 Eylül 2016 tarihleri arasında planlanır.

8.5. Yıllık açılan kurslar I. ve II. dönemi kapsayacak şekilde ders yılı süresince devam eder.

Soru 30 : DYK'da Sorumluluk kimlere aittir?


Cevap :

SORUMLULUK (Kılavuz Madde 9)

9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Soru 31 : DYK denetimlerinden kimler sorumludur?

Cevap :

DENETİM (Kılavuz Madde 10)

10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Soru 32 : DYK'lara kimler katılabilir?


Cevap:
Ortaokul seviyesinde,

   Örgün veya yaygın (açık öğretim) ortaokul öğrencileri,
   İmam hatip ortaokulu öğrencileri,
   Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu öğrencileri (görme, işitme, ortopedik, hafif düzey zih. eng.);

Lise seviyesinde,
   Örgün ve yaygın ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,
   Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri,

Yaygın eğitim kapsamında,
   Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler,
   Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olan kursiyerler.

Soru 33 : DYK'da kurs merkezleri başka okullardan öğrenci alabilir mi?

Cevap:

Kurs merkezleri, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere imkanları ölçüsünde aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edebilir.

Soru 34 : DYK'da kurslar ne zaman ve hangi saatlerde açılır?

Cevap:

Kurslar;
   Hafta içi
   Hafta sonu
   Hafta içi/hafta sonu

şeklinde planlanabilir.

Hafta içi/hafta sonu şeklinde planlanan kurslarda öğrenciler için Cumartesi veya Pazar günlerinden bir gün boş olacak şekilde planlama yapılır.

Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar, cumartesi pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir.

Soru 35 : DYK'da kurs günlerinde derslerin dağılımı nasıldır?

Cevap:

Kurslar, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü toplam 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
 
(Kılavuz maddesi: Örgün eğitim kurumlarındaki kurslarda, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.)

Halk eğitim merkezlerinde ise kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

Soru 36 : DYK'da sınıf oluşturulabilmesi için kaç en az ve en çok kaç öğrenci olmalıdır?Cevap:

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

Soru 37 : DYK'ya başvuran öğrenci sayısı 10'un altında olan yerleşim birimlerinde kurs açılabilir mi?

Cevap:

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu (görme, işitme, ortopedik, hafif düzey zih. engelli)

Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler (işitme ve ortopedik)

Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

Soru 38 : DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?

Cevap:

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.

Soru 39 : DYK'da hangi derslerden kurs açılabilir?

Cevap :

Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen (belirlenen) örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.

Soru 40 : DYK'da komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi nasıl yapılır?

Cevap:

Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen;

   Millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında,
   İki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü,
   İki ortaöğretim kurumu müdürü,
   Bir halk eğitimi merkezi müdürü
   Bir e-kurs modülü kullanıcısından

oluşur.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin iş ve işlemlerini yürütür.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir.

Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

Soru 41 : DYK'da öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler nelerdir?

Cevap:

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Bu öğrenciler aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Soru 42 : DYK'da kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi nasıl olacaktır?


Cevap:

Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir. (Kılavuz maddesi: Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.)

Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

Soru 43 : DYK'da kurs giderleri nasıl karşılanacaktır?

Cevap:

Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri kapsamında belirlenir.

Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.

Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

Soru 44 : DYK'da tutulacak defter ve dosyalar nelerdir?

Cevap:

Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı dosyası,
ç) Kurs ders plânları dosyası,
d) Denetim defteri,

Soru 45 : DYK ile ilgili mevzuatlar hangileridir?

Cevap :

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2. Dönem (2014-2015) ve 3. Dönem (2015-2016) Toplu Sözleşme

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve Askerlik Hükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiUmarım faydalı olur.


Kaynak: webdeogren

« Son Düzenleme: 19 Aralık 2015, 16:04:51 Gönderen: Admin »Çevrimiçi Admin

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2015, 11:48:22 »
ÜCRET İLE İLGİLİ SORULAR

Soru 46 : Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?

Cevap:

Kararın 5 ve 6'ncı maddelerine göre genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, okulunda rutin  müfredat kapsamında haftada 20 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

Soru 47 : Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan (örneğin haftalık 10 saat derse giren) bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu 10 saat ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?

Cevap :

Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında, hafta içi günlerde okuttukları derslerin ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, hafta içinde 10 saat ders okutan bir öğretmenin bunun üzerine yine hafta içinde destekleme kursunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

Soru 48 :Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

Cevap:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günleri yönetim görevi yürüten bir yöneticinin bu görevi karşılığında yararlanacağı 2 saatlik ek ders ücretinin,  657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesine göre yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.

Madde 176. (Değişik ikinci fıkra) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Soru 49 : Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat 17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilebilir mi?

Cevap:

Kararda, okul yöneticilerinin isteğe bağlı ek ders görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir zaman sınırlaması öngörülmediğinden, yöneticilerin destekleme ve yetiştirme kurslarında her zaman ders okutabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Soru 50 : Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat 17.00’den sonra açılan kurslar için yöneticilik görevinden dolayı ek ders ücreti ödenir mi?

Cevap:

Okulların tür ve özelliklerine bağlı olarak yönetim görevi karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesine göre ders niteliğinde yönetim görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticilerin, hafta içinde saat 17.00'den sonra olsa dahi yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Soru 51 : Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 10 saat de kurs kapsamında derse girmesi durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?

Cevap:

Kararın 5‘inci maddesine göre, okul yöneticileri haftada 6 saat aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak yöneticiler, ek ders görevi almak istemedikleri takdirde Toplu Sözleşme hükmü gereğince aylık karşılığı olarak haftada 2 saat ders okutabilmektedirler.

Bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2. Dönem (2014-2015) ve 3. Dönem (2015-2016) Toplu Sözleşme Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi Madde 11- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Soru 52 : Okul yöneticilerine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu ders verildiğinde Cumartesi ve Pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü/müdür yardımcılığı görevinden dolayı anılan günler için 2’şer saat ek ders ücreti ödenir mi?

Cevap:

Cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de üstlenenlerin, hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

Soru 53 : Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenlere) destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok kaç saat ders görevi verilebilir? Bu öğretmenlerin ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

Cevap:

Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere,  anılan Kararın yukarıda belirtilen 9'uncu maddesine göre haftada en fazla 30 saate kadar ders görevi verilmesi mümkün olup, bu konumda olanlara ödenecek ek ders ücretinin yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

Soru 54 : Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) okuldaki derslerden 20 saat görev almış ise destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında bu öğretmene en çok kaç saat daha ders görevi verilebilir?

Cevap :

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada en fazla 30  saat ders görevi verilebileceğinden, rutin müfredat kapsamında 20 saat ders okutan öğretmene destekleme ve yetiştirme kursunda en fazla 10 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Soru 55 : Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev verilmesi halinde, ek ders ücreti ödenir mi?

Cevap :

Askerlik yükümlülüğünü Bakanlığımız emrinde öğretmen olarak yerine getirenlere, Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer alan; "Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.”  hükmü karşısında, yetiştirme kursunda okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

Madde 14 — Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir: a) 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

Soru 56 : Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında rehberlik öğretmenlerine görev verilebilir mi?

Cevap :

Kurslarda rehberlik öğretmenlerine Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince görev verilemez.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54 - Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.
Verilemeyecek Görevler

Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

Soru 57 : DYK kapsamında hafta sonu görevlendirilen memur ve hizmetli personele herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?

Cevap :

Söz konusu personele, bugün itibarıyla farklı bir ödeme yapılması mümkün olmamakla birlikte, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 23'üncü maddesinde yer alan; "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmü bağlamında, 01.01.2016 tarihinden itibaren bu kapsamda normal çalışma saatleri ve günleri dışında fiilen yaptıkları çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün olabilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146. maddesinde:


Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz.

178. maddesinde ise;

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

hükümleri yer almaktadır.  

Soru 58 : Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin saat 18:00’den sonra veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti üzerinden ödenebilir mi?

Cevap :

Bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, hafta içi saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde okuttukları dersler için ödenecek ek ders ücretinin, gece öğretimi için öngörülen gösterge (150) üzerinden belirlenmesi uygun olacaktır.

Soru 59 : Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen)  azami kaç saat ücret alabilir?

Cevap :

Yukarıda da belirtildiği gibi, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

MADDE 9- (1)/a)-2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

Soru 60 : Sınıf öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders görevi verilir mi?

Cevap :

İhtiyaç olması halinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında sınıf öğretmenlerine Kararın 8. maddesi kapsamında haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilir.

Soru 61 : Yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kaç saate kadar ders görevi verilir?  

Cevap :

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere Kararın 9. maddesi kapsamında haftada 8 saate kadar görev verilir.

Soru 62 : 17. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler (ücretli öğretmen), emekli öğretmenler ile yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere ücretleri %100 fazlasıyla ödenir mi?

Cevap :

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler (ücretli öğretmen), emekli öğretmenler ile yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere  ders ücretleri %100 artırımlı ödenemez.

Madde 176 – (2) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Soru 63 : Yöneticiler 6 saat aylık karşılığı ders görevinin dışındaki isteğe bağlı ek ders görevini (ikinci 6 saati) destekleme ve yetiştirme kurslarından alabilir mi?

Cevap:

Yöneticilerin, aylık karşılığı 6 saatlik ders görevini doldurmuş olmaları şartıyla bu kapsamda isteğe bağlı olarak 6 saate kadar ders görevi alabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi, bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Soru 64 : Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücretleri gündüz/gece ücreti şeklinde ödenir mi?

Cevap:

Kararın Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası (g) bendinde: Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitim olarak tanımlanmaktadır.
Bu kapsamda hafta içi saat 18.00’den sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitimlerde ders ücretleri gece ücreti üzerinden (150 gösterge) ödenir.

Madde 176 – (1) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Soru 65 : Ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) ve belleticilik görevi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında alınacak haftalık toplam ders saatini etkiler mi?

Cevap:

Kararın 13 ve 17. maddeleri kapsamında verilen görevler Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında alınacak haftalık toplam ders saatini etkilememektedir.

Soru 66 : Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, yüksek öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarına görev verilebilir mi? 

Cevap:

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, yüksek öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarına görev verilebilir.

Görevlendirilen öğretim elemanlarına ek ders ücretleri 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Soru 67 : Yaz dönemi kurslarında görev alan kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi nasıl yapılır?

Cevap:

Bu madde (8/2) kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

Soru 68 : Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilir mi, bu uygulama nasıl yapılır?

Cevap:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilir. Bu işlem il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Soru 69 : Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli yönetici ve öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar mı?

Cevap:

Gerek 2014-2015 gerekse 2016-2017 yıllarına ait toplu sözleşmenin “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2.maddesi gereği idari izinli olunan günlere ait ek ders ücretinden yararlanırlar.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.                               

Soru 70 : Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar mı?

Cevap :

Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler, Genel idari izinli olunan günlerde o güne ait ek ders ücretinden yararlanamazlar.

Soru : 71 Ortak Sınavların yapıldığı günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilerek  o günlere ait ek ders ücretinden yararlanılır mı?

Cevap:

Ortak sınavların yapıldığı günlerde kurslarda ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilemez ve o güne ait ek ders ücreti ödemesi yapılamaz.

« Son Düzenleme: 19 Aralık 2015, 12:07:49 Gönderen: Admin »

Çevrimdışı hastasıyız dede

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2015, 22:12:56 »
habip hocam bilgiler için teşekkürler, bir sorum daha olacak, mesela 7. sınıflardan 8 kişi 6. sınıflardan 9 kişi başvurdu bunları birleştirip bir sınıf açılabilirmi?


Çevrimiçi Admin

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2015, 22:17:10 »
habip hocam bilgiler için teşekkürler, bir sorum daha olacak, mesela 7. sınıflardan 8 kişi 6. sınıflardan 9 kişi başvurdu bunları birleştirip bir sınıf açılabilirmi?

Hocam,

Sınıf birleştirme ile ilgili bir mevzuata şu ana kadar hiç rastlamadım. Ancak aşağıdaki maddeye bir bakın.

Soru 37 : DYK'ya başvuran öğrenci sayısı 10'un altında olan yerleşim birimlerinde kurs açılabilir mi?

Cevap:

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

Belki bu maddeye göre açabilirsiniz.


Çevrimdışı thelion

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2015, 20:54:29 »
SORU 72: Dönem başında DYK kursu açan merkezler de  18-25 aralık tarihleri arasında başvuru yapacaklar ancak dönem başında yaptığımız gibi manuel olarak kurs  oluru mu alıp ilçeye onaylatacağız yoksa sistem üzerinden mi yapılacak sistem üzerinden ise eba kursu açıyorum daha önce seçmiş olduğumuz dersler sistemde aynen duruyor ve durum olarak okul onayı görünüyor.
ANLADIĞIM KADARIYLA daha önceden kurs açan merkezler şu aşamada isterse eba kurs üzerinden değişiklik yapabilir istemezse hiçbir değişiklik yapmadan eski düzenini devam ettirip ilçe onayını mı bekleyecek

eğer öyleyse kadrolu öğretmenler için kurs oluru almıştık ilçe mem müdürü be kaymakam onaylı ydı. aynı çizelgeden bir daha mı çıkarılacak
Çevrimiçi Admin

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2015, 21:08:04 »
SORU 72: Dönem başında DYK kursu açan merkezler de  18-25 aralık tarihleri arasında başvuru yapacaklar ancak dönem başında yaptığımız gibi manuel olarak kurs  oluru mu alıp ilçeye onaylatacağız yoksa sistem üzerinden mi yapılacak sistem üzerinden ise eba kursu açıyorum daha önce seçmiş olduğumuz dersler sistemde aynen duruyor ve durum olarak okul onayı görünüyor.
ANLADIĞIM KADARIYLA daha önceden kurs açan merkezler şu aşamada isterse eba kurs üzerinden değişiklik yapabilir istemezse hiçbir değişiklik yapmadan eski düzenini devam ettirip ilçe onayını mı bekleyecek

eğer öyleyse kadrolu öğretmenler için kurs oluru almıştık ilçe mem müdürü be kaymakam onaylı ydı. aynı çizelgeden bir daha mı çıkarılacak

Hocam, Başlangıçta önemli açıklama kısmına bakarsanız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başında  dönemlik yada yıllık olarak açılan tüm kurslar, 24 Ocak 2015 tarihi itibariyle sonlandırılacak ve yeni kılavuzdaki iş takvimine göre bu yıla mahsus olmak üzere dönemlik olacak şekilde, kurs başvuruları, öğretmen ve öğrenci girişleri yeniden yapılacaktır. Yeni dönemde bütün iş ve işlemlerin modül üzerinden takibi olacağından iş takviminde belirtilen tarihlere azami riayet edilerek gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Buna göre sistem bu seneye mahsus sıfırdan başlayacak ve tüm işlemler e-kurs üzerinden yapılacak. Yani manuel işlem olmayacak.


Çevrimdışı thelion

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2015, 21:12:53 »
teşekkürler hocam


Çevrimdışı ercinc98

Habib Hocam e-kurs.eba.gov.tr üzerinden sınıf tanımlaması ekranını anlamadım. Mesela 6. sınıflardan 2 şube açılacak olursa nasıl olacak?

Şöyle ki 6. sınıf için toplam 58 öğrenci var. Ve zorunlu dersler için 3 şube var.
13 öğrenci Sosyal,
20 öğrenci Bilişim,
29 öğrenci Fen,
18 öğrenci beden,
33 öğrenci ingilizce,...
olduğunu varsayalım. ekte verdiğim ekran görüntüsünde "Sınıfın adı" bölümüne ne yazmak gerek? Çünkü tüm öğrenciler karışık tercihler yapmış.


« Son Düzenleme: 21 Ocak 2016, 23:01:42 Gönderen: ercinc98 »

Çevrimiçi Admin

Hocam,

Şubelerinin 5-A-Sosyal, 5-B-Bilişim, 5-C-Fen (15 kişi), 5-D- Fen (14 kişi), 5-E-Beden, 5-F-İngilizce ve 5-G İngilizce olarak oluşturabilirsin. Bu sınıflardan birincisine öğrencilerini eklersin. İkinci ve üçüncü dersleri eklemek istediğinde öğrenciler birinci sınıfa eklendiği için gözükmeyecektir. Bunun içinde tahminimce manuel öğrenci ekleme butonu eklenecek ve diğer öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıflara ekleyebilirsiniz. Acele etmeyin. Biraz bekleyin.


Çevrimdışı dlkrk

Habib Hocam

öğrenci ekleme işlemlerinde sıkıntı yaşıyorum . siz yukarıda da açıklamışsınız öğrenciyi bir kursa ekleyince diğer kursta öğrenci isimleri çıkmıyor. Manuel ekleme butonu eklenecek demişsiniz ama daha öyle bir durum yok sayfada. kursa öğrenci eklemeden kalması doğru olmaz galiba. Siz ne önerirsiniz hocam


Çevrimiçi Admin

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #10 : 28 Ocak 2016, 14:34:56 »
Habib Hocam

öğrenci ekleme işlemlerinde sıkıntı yaşıyorum . siz yukarıda da açıklamışsınız öğrenciyi bir kursa ekleyince diğer kursta öğrenci isimleri çıkmıyor. Manuel ekleme butonu eklenecek demişsiniz ama daha öyle bir durum yok sayfada. kursa öğrenci eklemeden kalması doğru olmaz galiba. Siz ne önerirsiniz hocam

Hocam,

Manuel ekleme işi açılsa da bu saatten sonra pek bir önemi yok. Çünkü yarın son gün.

DYK Sınıf, Ders, Öğretmen ve Öğrenci Tanımlama İşlemleri Kılavuzu ekledim. Ona bakarak yapabilirsiniz.

http://www.webdeogren.com/forum/index.php?topic=6617.0


Çevrimdışı dersimiz

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #11 : 17 Haziran 2016, 00:35:28 »
Seminer dönemi ile destekleme ve yetiştirme kursları çakışıyor. Görev yaptığım okulda haliyle seminerlerimiz var, başka bir okulda ise seminer döneminde bir günlük kurs görevim var. Doğrusu ben kurs görevime gitmek istiyorum. Ancak kendi okulumda da seminer olduğu için iki arada kaldım. Sizce ne yapmalıyım? Kurstaki görevime gidebilir miyim, yoksa seminere katılmam mı gerekir? Resmi yazılı olarak izlemem gereken bir prosedür var mı arkadaşlar.


Çevrimiçi Admin

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #12 : 17 Haziran 2016, 08:43:55 »
Seminer dönemi ile destekleme ve yetiştirme kursları çakışıyor. Görev yaptığım okulda haliyle seminerlerimiz var, başka bir okulda ise seminer döneminde bir günlük kurs görevim var. Doğrusu ben kurs görevime gitmek istiyorum. Ancak kendi okulumda da seminer olduğu için iki arada kaldım. Sizce ne yapmalıyım? Kurstaki görevime gidebilir miyim, yoksa seminere katılmam mı gerekir? Resmi yazılı olarak izlemem gereken bir prosedür var mı arkadaşlar.
Hocam,

Seminer mecburi olduğu için bence ona katılmanız gerekir.


Çevrimdışı lonely2134

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #13 : 26 Mayıs 2017, 10:17:28 »
Sa Habib hocam yaz kursu açmayı planlıyorum. Ne yapmam lazım?  Kaç saat açabiliyoruz? Hangi sınıflara açabiliriz? Resmi bir yazı var mı bu konuda?


Çevrimdışı nedret

Ynt: 2015-2016 DYK 2. ve 3. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2017, 14:36:13 »
S.A HOCAM DYK LARDA GÖREV ALACAK OLAN ÖĞRETMEN DIŞI PERSONELE AİT 4.DÖNEM SÖZLEŞME ONAYI NEREDEN TEMİN EDERİM


 

2015-2016 DYK 1. Dönem Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Başlatan Admin

Yanıt: 19
Gösterim: 26192
Son İleti 18 Eylül 2018, 08:33:49
Gönderen: Dearis
2015-2016 Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-kılavuzu Yayımlandı

Başlatan Admin

Yanıt: 0
Gösterim: 1246
Son İleti 18 Aralık 2015, 16:48:38
Gönderen: Admin
2015-2016 DYK Örnek Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri

Başlatan Admin

Yanıt: 0
Gösterim: 5039
Son İleti 19 Eylül 2015, 17:21:02
Gönderen: Admin
2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi

Başlatan Admin

Yanıt: 0
Gösterim: 1095
Son İleti 17 Eylül 2015, 13:30:49
Gönderen: Admin